Preview Mode Links will not work in preview mode

Raport międzynarodowy


Dec 19, 2023

Były szef Agencji Wywiadu, płk Grzegorz Małecki, w rozmowie z Witoldem Juraszem, podkreślił, że „celem służb wywiadowczych jest zdobywanie za pomocą tajnych metod informacji na temat zagrożeń”. Zdaniem Małeckiego, kluczowe dla zrozumienia całego zagadnienia jest wyjaśnienie, czym są służby specjalne, a czym służby wywiadowcze. Płk Małecki skomentował również aferę respiratorową, mówiąc, że „mieliśmy do czynienia z najpoważniejszym nadużyciem władzy i innymi przestępstwami kierownictwa agencji wywiadu”. Podkreślił, że sprawa powinna być natychmiast zbadana ze względu na reputację AW na świecie, od której zależy skuteczność jej działania. W ostatniej części rozmowy pojawił się wątek współpracy służb z dziennikarzami. „Dialog ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów jest czymś absolutnie fundamentalnym w demokracjach zachodnich. Tego w Polsce nie ma i powinniśmy nad tym pracować” - podsumował gość Witolda Jurasza.