Preview Mode Links will not work in preview mode

Raport międzynarodowy


Jun 27, 2022

Siewierodonieck padł. Miasto jest już w rękach Rosjan. “Wygląda na to, że Rosjanie wcześniej czy później zrealizują swój cel zdobycia obwodów ługańskiego i donieckiego” - mówi w “Raporcie międzynarodowym. Ukraina” Witold Jurasz. Nie krytykuje nacisków Zachodu na negocjacje pokojowe z Rosją. W jego opinii “im szybciej dojdzie do rozmów, w tym lepszej sytuacji będą Ukraińcy”. Komentuje też, co może przynieść szczyt NATO i dlaczego Rosja w ostatnich dniach za cel ponownie obrała Kijów. “Takie ostrzały Rosjanie traktują jako formę komunikacji strategicznej" - wskazuje dziennikarz Onetu. “To jest nic innego jak terroryzm” - dodaje. W "Raporcie międzynarodowym. Ukraina” także o rosyjskich prowokacjach u granic NATO oraz oszczędnościach w dyplomacji, które mogą nieść zgubne skutki.