Preview Mode Links will not work in preview mode

WoltCast


Apr 5, 2022

השף ניר לוי שמחזיק ב10 מסעדות ירושלמיות (ובהן טלביה ובורגר רום) מספר מה הניע אותו להפוך לסמל הקולינריה החילונית בירושלים, מסביר למה רגע לפני הפתיחה, הפך את השיפודייה לפיצרייה ומגלה איפה הוא עושה ריגול תעשייתי