Preview Mode Links will not work in preview mode

WoltCast


Mar 27, 2022

המסעדנית עפרה גנור (מנטה ריי, שי-שי) מסבירה איך הצליחה להעביר במשלוח את הכחול של הים, משתפת בחוויות מגידול ילדים במקביל לעסק המשפחתי ומגלה איפה תיפתח המסעדה הבאה ומתי חוזר פסטיבל האוכל המפורסם תל אביב איט