Preview Mode Links will not work in preview mode

Den här podden drivs av SGF Grundvatten för att sprida kunskap om grundvatten ur olika perspektiv. Det gör vi genom att låta gäster från olika delar av branschen berätta om sitt yrke och dela sina reflektioner mer er lyssnare. Förutom att ge givande lyssning för grundvattenfolk vill vi locka nya till vår bransch och bidra till ökad kunskap om grundvatten i samhället.

Vi som står bakom podden är SFG Grundvatten. Vi är en av sektionerna i SGF – svenska geotekniska föreningen. Föreningen är en ideell branschorganisation som har som ändamål att främja utveckling inom samhällsbyggande kopplat till jord, berg, vatten och förorenade områden. Läs mer på vår hemsida sgf.net http://sgf.net/

Nov 29, 2022

I det här avsnittet reflekterar vi tillsammans med Malva Ahlkrona över stora datamängder och samhällsnyttan av den. Hur kan vi öka nyttan av grundvattendata, hänger data och demokrati ihop och vilka utmaningar finns?


Nov 15, 2022

Anna Brunsell är tillbaka i podden och vi fördjupar oss inom järnvägar, tunnlar och annat spännande. Anna berättar om hur det kan vara att jobba med grundvatten i sådana komplexa projekt, om både hydrogeologiska och pedagogiska utmaningar och samarbeten som krävs.


Nov 1, 2022

Podden gästas av Håkan Karlsson som jobbar som geokonstruktör. Håkan berättar om sitt jobb och vad han uppskattar med det, vad som är extra spännande och utmanande. Grundvatten kommer ofta in som en viktiga fråga och vi pratar om hur och varför.


Oct 18, 2022

I det här avsnittet möter vi Malva Ahlkrona som jobbar på länsstyrelsen. Hon berättar om länsstyrelsens roll och beskriver vilken nytta vi har av grundvatten i samhället samt vad som kan hota de nyttorna. Vi kommer in på lagstiftinng, ekosystemtjänster och hur grundvatten kan påverkas av exploatering.


Oct 4, 2022

Anna Brunsell jobbar med grundvatten som konsult. Hon berättar sin utbildning, yrkesbana, om hantverket som hydrogeologyrket innebär och beskriver hur det kan vara att jobba i konsultrollen.