Preview Mode Links will not work in preview mode

Den här podden drivs av SGF Grundvatten för att sprida kunskap om grundvatten ur olika perspektiv. Det gör vi genom att låta gäster från olika delar av branschen berätta om sitt yrke och dela sina reflektioner mer er lyssnare. Förutom att ge givande lyssning för grundvattenfolk vill vi locka nya till vår bransch och bidra till ökad kunskap om grundvatten i samhället.

Vi som står bakom podden är SFG Grundvatten. Vi är en av sektionerna i SGF – svenska geotekniska föreningen. Föreningen är en ideell branschorganisation som har som ändamål att främja utveckling inom samhällsbyggande kopplat till jord, berg, vatten och förorenade områden. Läs mer på vår hemsida sgf.net http://sgf.net/

Sep 26, 2023

Grundvattenmodellering kan vara både enkelt och svårt och därför är det viktigt att kommunicera osäkerheter i modellerna. Det menar Anders Retzner på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) som är gäst i detta avsnitt. Han nämner att öppen källkod och programmeringsspråk som Python har blivit populära...


Jul 4, 2023

Kunskapen och betydelsen av att skydda grundvatten har ökat mycket, det säger Anneli Liljemark, expert inom förorenade områden. Idag vet vi mycket mer om hur och var vi skall ta prover för att få rätt data. Vi har större kunskap om ämnen och mer att jämföra med och vad som är farligt och inte. Vi måste...


Jun 20, 2023

Martin Persson berättar om sina mätmetoder för att kontrollera vad som finns i marken. Det handlar om elektriska resistivitetsmätningar, seismiska undersökningar och elektromagnetiska metoder från luften. Martin tycker att det bästa är att kombinera dessa med mer t.ex. jordborrning på ett smart sätt. Vi pratar...


Jun 6, 2023

Christian Butron är specialist inom hydrogeologi på Trafikverket. Det innebär att han är med alla faser av projekt. Han berättar om olika genomförda projekt, utmaningar och hur han ser på framtiden som hydrogeolog. 


May 23, 2023

Christian Butron jobbar som Hydrogeolog på Trafikverket i Göteborg. Han berättar om sin karriär från Bolivia till att doktorera på Chalmers inom hydrogeologi. Vi pratar om det bästa med att vara hydrogeolog och vad han gör på Trafikverket.