Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

Apr 25, 2022

Intervju med Janne Linder på miljöföretaget Biototal, som vi utvecklat appen Bioväxt till. En app som underlättar rejält i det dagliga arbetet. Den sparar drygt 6 veckors arbetstid per person och år och är ett gott exempel på hur en app kan göra underverk åt våra kunder. På www.webking.se  finns även flera...


Apr 11, 2022

Robert & Elisabeth berättar om vad det kostar att utveckla en app, hur lång tid det tar samt vikten av en gedigen förstudie.
www.webking.se finns även en kostnads- och tidsestimator som ger en fingervisning om just pris och tid.

 

Kostnadsförslag: https://www.webking.se/kostnadsforslag/

Tidsestimat: