Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

Jan 3, 2023

För att ditt företag och din personal ska kunna samarbeta på bästa tänkbara sätt kan ett planeringsverktyg vara en kanonbra lösning. En plattform där all information samlas, lätt åtkomlig och som alla kollegor har tillgång till. Ordning och reda med andra ord. Här berättar Robert om hur en sådan lösning kan se ut och fungera. God lyssning.