Preview Mode Links will not work in preview mode
Detta är podden för dig som vill veta allt om hur du lyckas med appar. Här får du konkreta råd från början till slut. Du får möta företag som berättar om sin app och lärdomar från utvecklingsarbetet. 
 
Bakom podden står Appbyrån Webking. Webkings vision är att förenkla människors liv med hjälp av modern teknik och innovativa lösningar.

Dec 20, 2022

I det här avsnittet berättar Robert om hur man med en kundapp kan öka kundnöjdheten och samtidigt avlasta kundtjänsten. Många av våra kunder har ett högt tryck på just kundtjänsten och mer eller mindre drunknar i mail och telefonsamtal. En app där kunden själv kan göra en mängd ärenden själv är därför en mycket uppskattad funktion. Den minimerar även risken för negativa kommentarer och dåliga omdömen på nätet. Ett avsnitt med flera exempel på hur kundappar gör både din personal och dina kunders dag smidigare.