Preview Mode Links will not work in preview mode

Husdjurspodden


May 22, 2022

Många har förutfattade meningar om råttor och då inte alltid så trevliga.

Men för Désirée Lennklo är råttan ett av världens bästa husdjur. Hon har under flera år fött upp tamråttor och tävlar bland annat med dem i agility.

– Att ha en råtta är väldigt likt att ha en hund. De är mycket intelligenta, är sina egna individer och gillar att arbeta, säger Désirée och berättar mer om hur det är att ha en råtta som husdjur.