Preview Mode Links will not work in preview mode

Husdjurspodden

Apr 22, 2022

Vi pratar om vad som är bra att tänka på inför man skaffar sig en valp. Varför vaccinerar man, när kan valpen leka med andra hundar, hur vet jag att valpen inte är smugglad in i Sverige och vad gör jag om min valp blir ormbiten? Veterinär Liv Skärkarl tar oss genom de stora viktiga frågorna som man bör ha...


Apr 8, 2022

Intresset för höns har ökat under de senaste åren. Dels som en konsekvens av pandemin, men även som en del i den nya gröna vågen.

Och det är inte bara på landsbygden som folk skaffar höns utan även i villkvarter.

Varför vill man skaffa höns? Vad ska man tänka på? Har uttrycket hönshjärna någon bäring...