Preview Mode Links will not work in preview mode

Husdjurspodden

Jan 29, 2023

Plötsligt slutar den unga hunden att lyssna, blir vimsig eller upplevs döv? Hunden börjar kanske rent av göra utfall mot andra hundar eller blir osäker i vissa situationer. Om detta känns igen, kan du vara rätt lugn trots allt. Mycket handlar om att hunden håller på att bli vuxen.
Husdjurspoddens expert...