Preview Mode Links will not work in preview mode

Detta är podden om ekomodernism. Ekomodernisterna är en partipolitiskt obunden miljörörelse som bygger på tanken att mänskligt välstånd och miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet både är möjliga och nödvändiga att förena.

Snarare än att motsätta oss all mänsklig påverkan på miljö och ekosystem ser ekomodernismen behovet av att använda ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen.

Mar 31, 2022

Martina Sturek är säkerhetsingenjör på SKB och pratar om kärnkraftens möjligheter för att rädda klimatet och om 100 000 års förvaring av kärnbränsle är säkert.Mar 29, 2022

Vi möter Parul Sharma, människorättsjurist och ordf Amnesty International Sweden i ett samtal om energifattigdom, kolkraft, COP26, och om den Indiska paradoxen i att nå klimatmålen.


Mar 28, 2022

Vi möter Johannes Boson, VD på Telge Energi i dagens avsnitt. Vi pratar elpriser, lagring och om hur elen kan bli en bra del i det nya energisystemet.


Mar 25, 2022

Dagens gäst är IIda Ruishalme, biolog, naturälskare och bloggare på Thoughtscapism.com och pratar om omprövning av våra uppfattningar om miljömässiga sätt att producera fossilfri energi.