Preview Mode Links will not work in preview mode

Detta är podden om ekomodernism. Ekomodernisterna är en partipolitiskt obunden miljörörelse som bygger på tanken att mänskligt välstånd och miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet både är möjliga och nödvändiga att förena.

Snarare än att motsätta oss all mänsklig påverkan på miljö och ekosystem ser ekomodernismen behovet av att använda ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen.

Oct 31, 2022

Energi är en högt prioriterad fråga på Svenskt Näringsliv. Marie Knutsen-Öy är gäst och pratar om betydelsen av effektivare tillståndsprocesser, tillgänglighet och hur det ökade elbehovet skall täckas upp. 


Oct 28, 2022

Förbundsordförande för IF Metall Marie Nilsson är gäst och pratar om hur hennes fackförbund kan påverka miljön, jobben och företags konkurrenskraft. Vi kommer in på förändringbenägenhet, överföringskapacitet och kompetensfrågan.  Industrin är helt enkelt lösningen på energiproblemet, säger Marie...