Preview Mode Links will not work in preview mode

Detta är podden om ekomodernism. Ekomodernisterna är en partipolitiskt obunden miljörörelse som bygger på tanken att mänskligt välstånd och miljömässig, ekologisk och klimatmässig hållbarhet både är möjliga och nödvändiga att förena.

Snarare än att motsätta oss all mänsklig påverkan på miljö och ekosystem ser ekomodernismen behovet av att använda ekonomisk tillväxt, modern teknik och ny kunskap som verktyg i kampen mot miljöproblemen.

Dec 16, 2022

The environmental activist and journalist George Monbiot explains why we need to reboot our food systems. He says that the most important of all environmental issues is land use. What are the world’s most damaging farm products? You might be amazed by the answer: organic, pasture-fed beef and lamb. Listen to the interesting interview with George Monbiot. Interviewer is Tomas Tränkner.