Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Podden för investerare


Jul 9, 2022

Under cirka 15 minuter går vi igenom allt du behöver veta om börsen därefter kommer en fantastisk historia om Jacob Karlsson och företaget K-Fastigheter. K-Fastigheter har Erik Selin som ordförande och storägare. Det som började med en motocrosskada och en googling på passiva inkomster ledde till ett bolag som är noterat bland börsens större bolag ett par år senare. Hur Erik blev storägare är en talande historia. I podden svarar vi också på frågor som är börsen högt eller lågt värderad? Har risken på börsen ökat eller minskat efter nedgångarna? Har avkastningspotentialen framåt ökat eller minskat? Vad gör proffsen nu? Vad är viktigt att hålla ögonen på i veckan som kommer. Podden leds av Daniel Ljungström

Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.