Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Veckans Viktigaste Investeringspodd


Feb 3, 2023

Börsen steg med cirka 5 procent under veckan. Det innebär att börsen under 2023 har börsen stigit med cirka 12 procent. Det är en rekordstart för börsen ett enskilt år. Hur ska man tänka kring den hotande lågkonjunkturen och börsen nu? Vi träffar Magnus Eidemo från Wictor Partners för att höra mer om hur han ser på läget. Magnus är en av grundarna till Wictor Partners samt förvaltningsansvarig på bolaget. Wictor Partners är ett s.k. ”multifamily”-office som hjälper förmögna privatpersoner och entreprenörer med kapitalförvaltning och finansiell planering. Kina har nyligen ändrat sin covidstrategi från hård nedstängning av samhället till en öppen strategi. Patrick Höijer är VD för Precise Biometrics. Precise levererar mjukvaran till ”fingeravtrycssensorer” som man bl a hittar på många mobiltelefoner. Kina är en stor marknad för Precise. Patrick är relativt nytillträdd VD för Precise och kastas direkt in i hetluften. Vi träffar Patrick för att höra hur han hanterat den relativt dramatiska perioden. Intervjun med Patrick spelades in den 16 januari. Disclaimer: BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan antas ha varit med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat eller på annat sätt arbetat med BBD. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.