Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Podden för investerare


Aug 12, 2022

Podden inleds med en genomgång av börsen och vad som är viktigt att hålla koll på just nu. Därefter blir det lyssnarfrågor. Vi har valt ut ett antal frågor från lyssnarna om bland annat favoritaktier, ”blankning” och private banking. Avslutningsvis intervjuas författaren och skattejuristen Emine Lundqvist. Emine är en av författarna till boken ” Money Honey - din ekonomiska och juridiska guide genom livet”. Boken fokuserar på de viktiga ekonomiska och juridiska frågor som kvinnor ställs inför. Vi frågar i podden vilka de vanligaste frågorna kvinnor har är och vad svaren på frågorna är. Vi pratar naturligtvis också skatt med Emine. Skatt är i fokus i valet. Vad tror Emine om skatten på ISK framåt? Blir det en ny förmögenhetsskatt? Vad kommer att hända med skattereglerna för fåmansbolag?

Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Daniel äger aktier i Investor. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.