Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Veckans Viktigaste Investeringspodd


Jun 18, 2022

Betalt samarbete med Öhman Fonder. Är vi på väg mot den stora depressionen nu när inflationen rusar och alla oroar sig för högre räntor eller kan vi vänta oss ett mildare utfall? Sett till börsrörelserna verkar investerarna vara rejält nervösa. Vi pratar med Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder och får höra vad han ser framför sig för ekonomisk verklighet under de kommande åren. Därefter pratar vi närmare med Viktor Elmsjö som förvaltar fonden ”Öhman Hälsa och Ny Teknik” för att höra mer om hur han agerar i en miljö med orolig börs. Viktor berättar också hur han tänker när han väljer bolag. Vi får höra om bolag med hög ”innovationshöjd” som Bonesupport, Nordic Semiconductor, Integrum, Tobii Dynavox och Sedana Medical.  

 
Intervjun möjliggörs genom ett samarbete mellan Banking By Daniel och Öhman Fonder AB. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i Öhman Fonder AB. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Fondfaktablad och informationsbroschyr för Öhmans fonder finns på www.ohmanfonder eller telefon 08-407 58 00