Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Veckans Viktigaste Investeringspodd


Dec 10, 2022

Många är intresserade av att jobba med de finansiella marknaderna och vi får många frågor kring det. Frågorna kan handla om vad som krävs för att få det första jobbet eller om det är möjligt att ställa om och byta bransch mitt i livet. För att få svar på frågorna bjöd vi in Maria Lindbom, VD på Lager & Parters, för att be henne besvara frågorna. Lager & Partners är en av de ledande rekryteringsfirmorna med fokus på finansmarknaderna. Frågorna kommer ifrån de som följer ”Banking By Daniel” på Instagram och Twitter. Frågeställarna är en blandning av yngre och äldre samt kvinnor och män i alla åldrar. Maria berättar om de ibland tuffa krav som hennes uppdragsgivare från fondbolag, PE-bolag och investmentbanker ställer på rekryter. I avsnittet får vi också möta Ferroamps tillförordnade VD Fredrik Breitung. Ferroamp är inriktat på energioptimering i fastigheter. Naturligtvis går vi också igenom de viktigaste från veckans börs också.

 

Länk till BBDs investerarbrev:

www.bankingbydaniel.se/prenumerera

 

Disclaimer:

BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.