Preview Mode Links will not work in preview mode

BBD - Veckans Viktigaste Investeringspodd


Dec 25, 2022

Det är skillnad på att spekulera och investera. I det korta perspektivet styrs börsen i stor utsträckning av pyskologi medan i det långa perspektivet styrs börsen av vinsterna i bolagen. Psykologin gör att vi lätt köper när det är dyrt och säljer när det är billigt trots att vi vet att vi borde göra tvärtom. I avsnittet träffar vi Simon Reinius som är förvaltare hos Carnegie Fonder. Han sade i våras att han inte ville köpa Tesla för att den var högt värderad. Det var många som kommenterade hans åsikt och sa att vi får se hur det går. Nu har Tesla fallit rejält och vi ställer frågan till Simon igen om han köper Tesla nu då. Frågan leder oss in på vad skillnaden är mellan att investera i ett bolag och spekulera är.

I del två av podden träffar vi Mattias Johansson. VD på Bravida. Bravida är ett företag med 13 000 anställda. Vi frågar Mattias hur Bravida påverkas av den oroliga börsen med både kursuppgångar men också fallande börskurser. Mattias berättar hur de arbetar med affärsplanering, budgetar och annat och hur lite de faktiskt tittar på just börskurserna.

I avsnittet får vi perspektiv på skillnaderna mellan det längre och kortare perspektivet.

 

 

Länk till BBDs investerarbrev:

www.bankingbydaniel.se/prenumerera

 

Disclaimer:

BBDs podcasts görs i samarbete med gästerna. Det innebär att gästerna kan ha med och finansierat podcasts eller seminarier som BBD varit med och arrangerat. BBD är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån BBD fattas alltid självständigt av investeraren. BBD frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från BBD. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. Att ett bolag medverkar i BBDs podcast ska varken uppfattas som ett uttryck för att BBD rekommenderar en investering i bolaget, eller som att BBD på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget. Fondfakta bland och investeringsmemorandum för Carnegie Fonder hittar du på carnegiefonder.se