Preview Mode Links will not work in preview mode

Hundjägarpodden

Dec 11, 2022

Vi har pratat med My Björnsdotter Hansson som vill känna ett teamwork med hunden när hon är ute på fjället! Hon är jägare i första hand och lägger upp sin träning så att hunden ska fungera att jaga långa jaktdagar och mentalt klara av många fågelkontakter. Hon förespråkar en positiv träningsmetod...


Dec 3, 2022

Hundjägarpoddens Annor svar på frågor från hundjagarpodden@gmail.com om allt från hälsoproblem till relationsfrågor.