Preview Mode Links will not work in preview mode

Hundjägarpodden

May 22, 2023

Kenneth är löärare på Viltmästarutbildningen på Östermalma och gör ett stort anatal eftersök varje år. Han är också en av medlemmarna i Eftersökspoolen.