Preview Mode Links will not work in preview mode

Hundjägarpodden


May 7, 2024

Anne-Chatrine "Ancan" Edoff berättar om valpens utveckling från 0-8 veckor. Hon berättar om tikens betydelse och hur du som uppfödare kan hjälpa till genom att tillrättalägga miljön så valpen får en optimal uppväxt.