Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Dec 27, 2021

در این پادکست می خوام به 4 گام نوینی اشاره کنم که از آموخته ها و تجربیات من بیرون آمده است. 

امیدوارم شما هم استفاده کنید

حتما نظرتاتتونو راجع به این 4 مورد با من به اشتراک...


Dec 22, 2021

قبول کنیم که در تولید محتوا کمال گرا هستیم.

همین کمال گرایی آسیب های جدی به ما زده

در این پادکست 2 راهکار برای مقابله با کمال گرایی در تولید محتوا گفتم

امیدوارم کامل بشنوید و بکار...


Dec 17, 2021

این پادکست ممکن است اطلاعات سئو شما را زیر سوال ببرد.

اگر آمادگی یادگیری مطلب جدید را دارید این ویس را گوش دهید.

khateyek.com


Dec 16, 2021

روی کدام هدف در دیجیتال مارکتینگ باید تمرکز کنیم؟

در این پادکست به این سوال پاسخ دادم.

همچنین پیشنهاد میکنم فیلم راه اندازی محصول را مشاهده...


Dec 15, 2021

محصول راه اندازی میکنی ولی نمیفروشی و در نهایت حذفش میکنی

در این پادکست به 3 باوری پرداختم که اجازه نمیده که رشد کنید.

khateyek.com