Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Mar 31, 2022

توصیه میکنم این فایل را با توجه بسیار زیاد گوش بدید

در این پادکست در ابتدا راجع به عامل شکست صحبت کردم و آن خود سانسوری نام داره که راجع به آن توضیح دادم.

و در نهایت راجع به عامل...


Mar 26, 2022

کسی که در تولید محتوا کیفیت را در مقابل کمیت قرار میده یا بالعکس، نمی تواند رشد کسب و کار خود را ببیند

در این پادکست راجع به همین موضوع صحبت کردم. 

تولید محتوا باید بسیار زیاد و...


Mar 20, 2022

کلمه سال یکی از بهترین تمرین هایی است که باید برای خودتون انتخاب کنید

در این پادکست راجع به کلمه سال صحبت کردم.

این کلمه سال به شما کمک میکنه که با یک لحظه فکر کردن به آن به یاد...


Mar 13, 2022

هدف گذاری را در گوگل جستجو کنید، فرمول ها و ترفند های زیادی برای هدف گذاری معرفی شده

اما خیلی از مطالب نه تنها کمک کننده نیست بلکه گمراه کننده است.

من در این پادکست راجع به هدف...


Mar 5, 2022

در این پادکست راجع به بازطراحی سایت صحبت کردم.

اگر مایل هستی که اطلاعات بیشتری راجع به این مساله داشته باشی اینستاگرام علی اکبر فرج را دنبال کن

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/