Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

May 24, 2022

جایگاه مطلوب یعنی رشد مستمر برای رسیدن به جایگاه واقعی خودمان

برای رسیدن به جایگاه واقعی باید یک سری اقدام ها را بصورت روتین انجام دهید

روتین با عادت متفاوت است!

در روتین ما...


May 21, 2022

قیف بازاریابی به شما کمک میکنه دقیقا بدونی کاربران باید چه ترتیبی از صفحات سایت را طی کنند.

به این پادکست صوتی گوش بدید و تمرینی که در انتها گفته شده است را برای طراحی قیف فروش در...


May 16, 2022

تفاوت اینو وقتی درک کنی بهتر میتونی اقدام های دیجیتال مارکتینگ را مدیریت کنی
ما در دوره ماراتون سئو به طراحی قیف بازاریابی و کمپین میپردازیم
من همیشه تاکید بر قیف میکنم تا...


May 8, 2022

ما 2 نوع رشد در سئو داریم که اکثرا از یک روش برای سئو استفاده میکنند

1- رشد خطی

2- رشد سیستمی

در رشد سیستمی شما زودتر به درآمد میرسید

این رشد سیستمی را در دوره ماراتون سئو بطور مفصل...


May 5, 2022

سئوکاران در 3 دسته بندی قرار میگیرند که در این پادکست راجع به آن صحبت کردیم.
شما در کدام دسته بندی قرار دارید؟
اگر کارفرما هستید کدام دسته سئوکاران را نیاز دارید؟
این پادکست با...