Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Sep 15, 2022

در این پادکست به 4 پارامتری پرداختم که میتونیم با این 4 پارامتر محتوای تبلیغی خوب را از بد تشخیص بدیم.

برای دریافت قالب های مختلف محتوایی اینستاگرام علی اکبر فرج را دنبال...


Sep 12, 2022

یک استراتژی 4 مرحله ای در این پادکست معرفی کردم که میتونه در فروش حداکثری در روزهای اول رونمایی بهت کمک کنه

برای دریافت قالب های مختلف محتوایی میتونی اینستاگرام علی اکبر فرج را...


Sep 9, 2022

این تمرین به شما کمک میکنه تولید محتوا را اثر بخش تر انجام دهید

برای دریافت قالب های محتوایی رایگان و اثر بخش اینستاگرام علی اکبر فرج را دنبال کنید

https://www.instagram.com/aliakbar_faraj/


Sep 2, 2022

این چاشنی به شما کمک میکنه که در تولید محتوا تداوم داشته باشی

برای آموزش های بیشتر به سایت خط یک سر بزن