Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Jan 16, 2023

در این اپیزود از پادکست های آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک می خوایم راجع به داستان سرایی مفصل صحبت کنیم.

برای شرکت در وبینار داستان سرایی به لینک زیر مراجعه کنید


Jan 10, 2023

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک در رابطه با بهانه های دریافت ایمیل کاربران صحبت میکنیم.

برای شرکت در وبینار رسیدن به 3 هزار مشترک ایمیلی (بدون...


Jan 8, 2023

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک در رابطه با موضوعی صحبت میکنیم که تصمیم گیری راجع به آن درآمد شب عید شما را رقم می زند.

برای شرکت در وبینار رسیدن به 3...