Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Feb 27, 2023

بهینه سازی فقط سئو نیست. در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک می خوایم به این سوال مهم پاسخ بدیم که بهینه سازی سایت را از کجا آغاز کنیم؟

پیشاپیش ممنونم که نظر...


Feb 18, 2023

در این اپیزود از مجموعه اپیزود های دیجیتال مارکتینگ خط یک به مهم ترین صفحه سایت پرداختیم

نظرتونو برای من در کست باکس به اشتراک بذار دوست من

برای آموزش های بیشتر چنل ما را دنبال...


Feb 7, 2023

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک به یک سوال مهم پاسخ میدیم

کی اتوماتیک سازی را آغاز کنیم؟

میدونستی ما با پیشنهاد های وسوسه کننده معمولا سمت اتوماتیک...