Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

May 27, 2023

به غیر از نظر خریداران قبلی چه مواردی باعث افزایش اعتماد خواهد شد؟


خریداران چندانی ندارید و نمی دانید چطور می توان بدون نظر خریداران نظر بازدید کنندگان را جلب کرد؟
با وجودی که...


May 23, 2023

در این اپیزود از مجموعه اپیزود های دیجیتال مارکتینگ خط یک به یکی دیگر از موضوعات چالشی پرداختیم و اون چالش های تجربه کاربری است

سرکارخانم رضامند که تجربه چند ساله ای در زمینه...


May 6, 2023

در این اپیزود از مجموعه اپیزود های خط یک با یک مهمان همراه هستیم

آقای امیر حسین محتشم که سابقه همکاری با یکتانت، شیپور، ازکی وام و ... را دارد و در این اپیزود به سوالات چالشی ما...


May 2, 2023

کی باید از مشتری بازخورد بگیریم؟

در این اپیزود از مجموعه اپیزود های دیجیتال مارکتینگ خط یک به این سوال پاسخ شفاف دادیم

برای دیدن ویدیو این قسمت به آدرس زیر می توانید مراجعه کنید


Apr 25, 2023

در این اپیزود از پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک راجع به چالش های فروش خدمات گران صحبت کردیم.

مهمان این قسمت از برنامه سرکارخانم زهرا جعفری پور، مربی مارکتینگ هستند که به...