Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک


Feb 7, 2023

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک به یک سوال مهم پاسخ میدیم

کی اتوماتیک سازی را آغاز کنیم؟

میدونستی ما با پیشنهاد های وسوسه کننده معمولا سمت اتوماتیک سازی میریم؟

یعنی بهمون پیشنهاد میدن تو میتونی یک سری از کاراتو اتوماتیک کنی، خب بیا از این ابزار استفاده کن

من علی اکبر فرج هستم. خوشحال میشم نظر خودتونو بعد از شنیدن این اپیزود در همینجا با من به اشتراک بزاری