Preview Mode Links will not work in preview mode

Snack Cast | سناك كاست

Mar 22, 2023

ليست العجائب في الأفلاك, فالله ليس بحاجة ليربط تجلياته على عباده بحركة كوكب في ملكوته, لكن السر سر


Mar 13, 2023

ما أنت عليه لن يدوم طويلاً، هذا فقط مايبدو لك


Jan 20, 2023

الله سبحانه، رحيماً بعباده، يغدق حين نقترب، ،يغدق حين نبتعد