Preview Mode Links will not work in preview mode

فرمول ۱ فارسی

Sep 13, 2022

در صدمین سالگرد گراندپری ایتالیا و در مقابل بیش از ۳۳۰ هزار تماشاگر که بیشترشون تیفوسی های فراری بودن، مسابقه پشت ماشین سیفتی تموم شد تا زخم های مسابقه بحث برانگیز ابوظبی


Sep 7, 2022

مسابقه هلند پر از اتفاقات پیش بینی نشده بود که نشون داد تیمی در مسابقات برنده میشه که بتونه در صدم ثانیه تصمیم درست رو بگیره و استراتژی اش رو به حریف دیکته بکنه! در این اپیزود با


Sep 1, 2022

نیم فصل دوم مسابقات ۲۰۲۲ با گرندپری بلژیک شروع شد. اسپا، پیست زیبا، در دامنه های کوهپایه های شرق بلژیک که تاریخی پر فرار و نشیب داره. مسابقه امسال هم شروع جذابی داشت ولی ردبول و


Aug 2, 2022

مکس و ردبول نشون دادن که به عنوان یک تیم، ترکیبی زهرآگین رو ساختن. ترکیبی که حتی با وجود خرابی گیربکس در تعیین خط و اسپین ۳۶۴ درجه ای در مسابقه اصلی، هیچ تیمی نمی تونه جلوی...


Jul 27, 2022

در پیستی که به بی هیجان بودن معروفه، فراری از هیچ دست گلی برای حرص دادن طرفدارهاش دریغ نکرد. با ما باشید تا به این داستان ها و بقیه حواشی گرندپری فرانسه بپردازیم 

 

ویدیو معرفی