Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. I Journalistpodden publicerar Journalistförbundet samtal och seminarier. 

May 8, 2024

Den 13 maj 2024 ska public service-kommittén lämna över sin utredning ”Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service” till regeringen. Lyssna på detta uppsnack i Journalistpodden med Ulrika Hyllert och Tove Carlén om Journalistförbundets ståndpunkter och kommitténs uppdrag, arbete och läckor.