Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. I Journalistpodden publicerar Journalistförbundet samtal och seminarier. 

May 15, 2024

I Journalistpodden kommenterar Journalistförbundets jurist Tove Carlén regeringens pågående utredningen där grundlagsskyddet ses över för vissa databaser och söktjänster som offentliggör personuppgifter. Syftet är enligt regeringen att stärka skyddet för den personliga integriteten när personuppgifter offentliggörs på internet och i andra liknande sammanhang. Men hur påverkas svenska medier och journalister av utredningen slutsatser? 

Tove Carlén kommenterar också att flera svenska domstolar på senaste tid stoppat utlämningen av allmän handling till olika databaser som har utgivningsbevis, med hänvisning till GDPR. Händelser som fått Integritetsskyddsmyndigheten IMY att ändra sin praxis och meddela att de nu ska inleda tillsyn mot söktjänster med utgivningsbevis.  

Avsnittet spelades in den 15 maj 2024.