Preview Mode Links will not work in preview mode

Met Hertz en ziel

Jun 14, 2022

Cochleaire implantaten zijn ons alom bekend en tóch slagen we er met z'n allen nog niet in om meer slechthorende volwassenen toegang te geven tot deze technologie. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer ernstig slechthorende mensen toch geholpen kunnen worden? Wat zijn nu ook alweer de nieuwe...