Preview Mode Links will not work in preview mode

Met Hertz en ziel

Aug 3, 2022

Cochleaire implantaten en hoortoestellen bieden mogelijkheden voor wie minder goed hoort. Toch blijft het soms nog gissen naar wat iemand nu exact hoort en verstaat. Hoort hij het geluid? Hoort hij dat het een woord is? Verstaat hij het woord? En wat als hij het woord niet kan herhalen? Hoe kunnen we spraakverstaan...