Preview Mode Links will not work in preview mode

Met Hertz en ziel

Jun 28, 2023

Obstakels van slechthorenden stoppen niet aan de landsgrenzen. Hoe wordt audiologie in andere landen eigenlijk georganiseerd? En hoe is de opleiding over de grenzen heen georganiseerd?  Hoe kunnen we hoorzorg naar een zo hoog mogelijk niveau brengen door te leren van andere landen?

Mark Laureyns, voorzitter van de