Preview Mode Links will not work in preview mode

Met Hertz en ziel

Aug 30, 2023

In juni waren we te gast op het Audidakt hoorcongres in Nederland waar we voor de eerste keer een live podcastopname mét publiek maakten. Topic van die dag: patient centered care. Want... Hoe kunnen we er eigenlijk echt voor zorgen dat we mensen met gehoorproblemen zo centraal mogelijk stellen in hun...