Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 10, 2023

I denne episode fortsætter vi med at dele erfaringer fra Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras, som er arbejdsmiljøkoordinatorer på Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. Vi går tæt på samarbejdet med byggeledelse m.fl og arbejdsmiljøkoordineringen i relation til planlægningen, bl.a. ved hjælp af...


Jan 10, 2023

Hanne Lauridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras fortæller om arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital NAU. De kommer omkring organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen og samspillet med den fælles byggepladsentreprenør. De fortæller om de lovpligtige...


Nov 1, 2022

Merete Valbjørn fra Norconsult indvier os i, hvordan de griber arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen an, og hvordan de opnår et godt samarbejde med bygherren og de projekterende. Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdsmiljøkoordineringen er procesplanen, som man kan finde en beskrivelse af på:


Oct 8, 2022

Vi fortsætter snakken med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch om de brancheinitiativer, som kan hjælpe arbejdsmiljøkoordinatoren. Hør fx om BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste, som kan kontaktes på https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/, samt Videntjenesten og Interessegruppen for koordinatorer, som...


Oct 8, 2022

Sammen med konsulent og arbejdsmiljøkoordinator Kim Borch oplister vi de muligheder, som arbejdsmiljøkoordinatorer har for at hente hjælp i egen virksomhed og på bygge- og anlægsprojekter. Hør fx om hvordan din leder kan hjælpe dig på vej og I kan drøfte din karrierevej på MUS-samtaler, og hvordan et godt...