Preview Mode Links will not work in preview mode

Studio Expo

May 31, 2024

Extremism har funnits länge och kommer ständigt tillbaka. Nya grupper eller löst sammansatta miljöer dyker upp – vissa har vi inte ens ett namn för. Trots det finns tendenser att hålla utkik efter. 

Som tradwiferörelsen. Rörelsen uppstod online och har nära kopplingar till den misogyna mansrörelse som ibland...


May 24, 2024

Under Expo Salong den 21 maj 2024 talade Åsa Wikforss, författare och professor i filosofi om hur demokratin det senaste decenniet blivit försvagad av ett förvridet informationslandskap.

Detta är en inspelning från premiären av Expo Salong som hölls den 21 maj 2024 i Stockholm.

Ansvarig utgivare: Daniel...


May 24, 2024

Information och trovärdighet har varit högsta valuta på den politiska marknaden. Men i takt med att sanning blivit ett töjbart begrepp snarare än ett av våra högsta ideal så har det politiska samtalet blivit allt mer förgiftat. Sverige har på sistone sett utvecklingen i full blom när Sverigedemokraterna...


May 17, 2024

Tjänstemän anställda för att vara nätkrigare. En stor mängd anonyma konton som sprider SD-propaganda men som också aktivt smutskastar andra politiker ur både Tidösamarbetet och opposition och sprider rasideologiska och högerextrema memes och klipp. 

De senaste veckorna har det stormat runt SD och Kalla...


May 10, 2024

Konspirationsteorier utgör ofta grunden för extremhögerns idévärld och används i allt större utsträckning i det politiska samtalet mellan etablerade partier.

Coronapandemin fungerade för många som en språngbräda in i en värld av konspirationism – en värld där extremhögern stod redo att i sin tur visa...