Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 20, 2022

Djupa glaciärsprickor, dynamiska rep och höga trähus med maskor och makt. Summitpodden avsnitt #4 handlar om att vara en i replaget, något som kan vara ett sätt att känna sig trygg och säker och i vissa situationer rent livsavgörande. Å andra sidan kan känslan av att sitta fast med andra skapa både frustration och irritation. Det är då döskallarna kommer fram och de tre T:na griper in!