Filmmixern

Denna vecka gör vi ett pit stop för att snacka den fartfyllda tv-spelsfilmen Need for Speed och diskuterar allt från att leva i Fast and Furious-filmernas skugga till Aaron Pauls möjlighet att bära en franchise.

Direct download: Ep129-NeedforSpeed.mp3
Category: -- posted at: 11:26pm CEST