Filmmixern

Patrik och Viktor intervjuar Kjell Bergqvist och Edda Magnason - högaktuella med den omtalade filmen "Monica Z" - på Malmö Filmdagar.

Kjell Bergqvist: 00.01 - 17.07

Edda Magnason: 17.08 - 27.50

Direct download: Intervjuer_Malmo_Filmdagar.mp3
Category:general -- posted at: 7:23am CET