Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du intressanta personer från börsnoterade företag.

Börsvärlden är en finansiell nyhetskanal och modern “konceptbyrå” med en målsättning att sticka ut i det finansiella mediebruset och ge dig informationen som du inte läser i övrig finansmedia.

Oct 11, 2022

Vi möter Henrik Båge som berättar historien bakom företaget Phoenix Biopower. Det handlar om utveckling av en skalbar och kostnadseffektiv teknologi, Biomass Fired Top Cycle, som omvandlar biomassa till elenergi med noll koldioxidutsläpp. BTC är dubbelt så effektiv som traditionella metoder och möjliggör 40...


Jun 27, 2022

Vi möter Christian Jansson, VD på GIAB, som berättar historien bakom företaget. GIAB (Godsinlösen Nordic AB) utvecklar och implementerar cirkulära affärsmodeller. Affärsidén är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare...


Jun 13, 2022

Vi möter Stefan Svedberg som berättar historien bakom BeammWave. BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3x3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att...


Apr 28, 2022

Vi möter Daniel Moström som berättar historien bakom Xpecunia. Det är greentechbolaget som verkar som ett tekniskt beräkningsbolag med hjälp av förnyelsebar energi med egna solparker. Daniel beskriver hur Xpecunia kombinerar digitalisering och lönsam miljöomställning

https://xpecunia.se