Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du intressanta personer från börsnoterade företag.

Börsvärlden är en finansiell nyhetskanal och modern “konceptbyrå” med en målsättning att sticka ut i det finansiella mediebruset och ge dig informationen som du inte läser i övrig finansmedia.

Apr 28, 2022

Vi möter Daniel Moström som berättar historien bakom Xpecunia. Det är greentechbolaget som verkar som ett tekniskt beräkningsbolag med hjälp av förnyelsebar energi med egna solparker. Daniel beskriver hur Xpecunia kombinerar digitalisering och lönsam miljöomställning

https://xpecunia.se