Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du intressanta personer från börsnoterade företag.

Börsvärlden är en finansiell nyhetskanal och modern “konceptbyrå” med en målsättning att sticka ut i det finansiella mediebruset och ge dig informationen som du inte läser i övrig finansmedia.

Jun 13, 2022

Vi möter Stefan Svedberg som berättar historien bakom BeammWave. BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3x3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Stefan berättar utmaningar, möjligheter och vad han tror om framtiden för BeammWave. 

https://beammwave.com