Preview Mode Links will not work in preview mode

Här möter du intressanta personer från börsnoterade företag.

Börsvärlden är en finansiell nyhetskanal och modern “konceptbyrå” med en målsättning att sticka ut i det finansiella mediebruset och ge dig informationen som du inte läser i övrig finansmedia.

No episodes found.