Preview Mode Links will not work in preview mode

Natti, Natti

Dec 23, 2023

"Hon går med vinden i sitt hår

Jag älskar hennes sätt att gå
Jag älskar hennes sätt att gå
med vinden i sitt hår
Jag älskar sättet
vinden går i hennes hår
och vindens sätt
att gå i hennes hår
Jag älskar när hon går
Jag älskar hennes sätt att
gå med vinden i sitt hår
Jag älskar vindens sätt med...


Nov 20, 2023

"I tusen år så byggde de med omotståndlig tro
och så blev Vintergatan byggd en strålig stjärnebro
som famnar himlens högsta valv och zodiakens ban
och binder samman strand vid strand av rymdens ocean."

Ur "Vintergatan" av Zacharias Topelius

 

kontakt: info@poddagency.com

Natti, Natti är en produktion av


Nov 13, 2023

Är det för tidigt eller för sent eller för Nu?
 
 
 
Natti, Natti är en produktion av Poddagency


May 17, 2023

Skönhet.. Detta älskvärda och förgörande på samma gång..

 

Musik: Maria Marcus

Natti, Natti är en produktion av Poddagency


May 3, 2023

"Sorlar, sorlar, susar

 sommarregnets sorl

 alla trädens våta blad

 och knoppar gråta

 dropp – dropp – dropp

och därnedan rusar

bäck i sorl och porl

bäck i sorl."

-Gustaf Fröding (Regn)

 

 

 

Musik: Maria Marcus

 

Natti, Natti är en produktion av Poddagency