Preview Mode Links will not work in preview mode

Natti, Natti


Jan 29, 2024

"Att oroa sig för saker som kanske kan hända

är som att betala ränta på ett lån du aldrig har tagit"

- Annan stor tänkare (alltså ej M. Levengood.)

 

Kontakt: hello@poddagency.com

Natti, Natti är en produktion av Poddagency